©Vera

 

 

 

 

Ceresamadine

24-01-2009

Een mooie foto van een drietal mannen van 2008 die elkaar proberen af te vangen wie het mooist kan zingen, de derde man vindt het maar zo zo. Het zijn trouwens de zelfde mannen als de jongen van de foto van 21-09-2008 alleen nu volledig door de rui heen.

Drie mannen, 2 zingen het hoogste lied

21-09-2008

Een paar foto's van de zelfstudie van jonge mannen.

Alle jongen zitten gezellig in een ruime broedkooi en dat heb ik bij alle jongen gedaan, opgekooid in de broedkooien en de ouders terug in de vluchten.

06-07-2008

Gisteren de 3 jongen van twee koppels uit de broedkooien gehaald en in de vlucht gezet, gelukkig paken ze de draad snel op en eten goed.

De eerste rui begint al en je ziet de bestreping al komen.

2007

Een tweetal koppels heb ik rondvliegen. De mannen komen net als de gordelgrasvinken van een kweker uit Beuningen.

Ik hoop dat ik met deze koppels het komende seizoen een paar netjes weten groot te krijgen.

Ceresamadine pop Eén van mijn twee poppen
Een mooie foto van een man Ceres in het wild. Ceresamadine in het wild

NAAR BOVEN

Boven